BYGG

PREFAB-MONTAGE

För kunder inom byggentreprenad kan vi erbjuda tjänster för prefab-montage, där det finns lång erfarenhet och stort kunnande inom stål- och betongmontering. Vi kan tillhandahålla ett helt arbetslag och sköta hela arbetet alternativt enbart arbetsledning.

BYGGSERVICE

När det gäller byggservice gör vi allt det som man förknippar ett byggföretag med och vi kan stå till tjänst med det allra mesta som efterfrågas och tar fram specifika lösningar där standard inte fungerar.

– Kök- och badrumsrenoveringar
– Övriga ROT-arbeten

Inom byggservicedelen samarbetar vi med ett antal olika företag och verksamheter för att alltid kunna erbjuda bästa kompetens och erfarenhet för varje del i sådana projekt.

Vi hjälper även här till med hela processen från offert och specifika lösningar, ritningar, val av material och ev utrustning till rivning, bortforsling och byggnation/montering. Givetvis sköter vi samordning och logistik med de övriga företag/aktörer som behövs för genomförandet av hela projektet.