Solens kraft

Marknaden för förnybar energi är den som idag har snabbast tillväxt vilket kan relateras till de allt högre kostnaderna och medföljande miljöproblemen för energi från fossila bränslen som olja, gas och kol.
Produktutvecklingen gällande solcellspaneler och växelomriktare går snabbt framåt och ger redan idag en hög verkningsgrad som tillsammans med en allt lägre prisbild för den fysiska utrustningen bidrar till den växande marknaden.
Här i Sverige har vi även möjlighet till statlig subvention vid investering i en solcellsanläggning.

Det mest fördelaktiga alternativet

Inom den förnybara energin är det därför solenergin som, i vissa regioner redan är och därmed också kommer att vara överallt, det mest fördelaktiga alternativet ur flera aspekter:

 • Driftskostnad i förhållande till investeringskostnaden vid installation, dvs. en engångskostnad som bestämmer elpriset under avskrivningstiden (vanlig beräknad återbetalningstid är ca 10 år). Därefter är solenergin GRATIS!
 • Fastighetsvärdet höjs motsvarande investeringskostnaden
 • Lång livslängd – produktionsgarantin för solcellspaneler är 25 år
 • Positiv miljöpåverkan under driftstiden – inget ljud, inga utsläpp
 • Enkelt underhåll i form av helt vanlig rengöring, vilket till största delen sköts av regnvattnet
 • Kostnaden för solenergi är helt oberoende av fluktuerande marknadspriser
 • Överskottsenergi kan säljas – tänk att få en faktura med pengar för utbetalning från elleverantören!
 • Energideklarationen, vilken idag är ett krav vid fastighetsförsäljning, får ett annat värde som kan möjliggöra en positiv inverkan på försäljningspriset

Satsa miljösmart

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Det gäller att hitta sätt att använda  solenergin smart.

Energimyndighetens sida kan ni läsa mer om solenergi och vilka bidrag som finns att söka.

Tjänster

De tjänster vi erbjuder i samband med valet av solenergi är

 • Försäljning av solcellsutrustning
 • Montering av solcellsanläggning
 • Nyckelfärdig solcellsanläggning

Vår process

1. Er idé

2. Platsbesök & möte

3. Offert & kalkyl

4. Order & beslut

5. Leverans & installation

6. Drift & överlämning

Hylliebadet

Malmö

Montage & installation av solpaneler

97kW

Villa

Klippan

Montage & installation av solpaneler.

6,7 kW

Huvudkontor NCC

Helsingborg

Montage & installation av solpaneler

.

Villa

Östra Grevie

Montage & installation av solpaneler.

10 kW

BRF Sachsen

Helsingborg

Montage & installation av solpaneler

102kW