Svenskt Byggmontage AB är nu behörig elinstallatör och registrerade på Elsäkerhetsverket. Vi välkomnar Christian Langås som ny delägare och elansvarig.

Christian kommer att arbeta som elansvarig samt sköta för- och efteranmälan till våra solenergi projekt.

För elfrågor, maila på info@svensktbyggmontage.se