Ett steg för bättre miljö med sänkt bränsleförbrukning. En trygghet för anställda och företaget att veta var och hur vi kör under arbetstid.

Fördelar med elektronisk körjournal

ABAX är världens ledande leverantör av elektroniska körjournaler. Genom en smart teknisk lösning dokumenterar körjournalen alla körningar automatiskt via GPS, så att varken företag eller anställda riskerar en skattesmäll. Det blir dessutom lättare både att minska på drivmedelskostnader, och att öka servicen mot slutkunden. Den elektroniska körjournalen ABAX Triplog uppfyller Skatteverkets rekommendationer kring körjournaler.

Alla resor förs automatiskt över från GPS tracker och lagras säkert i våra system, du behöver inte tanka ur resorna från GPS enheten själv till din dator, enklare lättare och smidigare.

www.abaxsverige.se