Installation av solceller på naturvilla

Solceller installerade på naturvilla

En Naturvilla har uppförts i området kring Skäralids nationalpark. Kundens önskemål med att kunna bli helt energioberoende och självförsörjande under delar av året gjorde att vi…