Positiva ändringar i ellagen 1 juli

Den 1 juli träder ändringar i ellagen i kraft.
Bland ändringarna finns paragrafer för att gynna flexibilitetstjänster och mikroproducenter. Här listar vi de för solbranschen viktigaste förändringarna.