Vi förstärker organisationen

Vi säkerhetsställer vår position på marknaden och kvalitetssäkrar våra projekt ytterligare med att investera i ett logistiksystem och med en ny erfaren medarbetare. Lars-Åke är ny i rollen som lager- och logistikansvarig och har lång erfarenhet av processerna kring detta.