Svenskt Byggmontage har tecknat Serviceavtal med Helsingborgshem

Svenskt Byggmontage har fått i uppdrag att sköta och göra årliga kontroller av Helsingborgshems solenergianläggningar. Avtalsperioden sträcker sig över fyra år och omfattar idag 24 solenergianläggningar och batterilagring med en total effekt på cirka 430 kWt. Uppdraget startar våren 2021.

  • Vi är mycket glada över att få förtroendet att ta hand om Helsingborgshems satsningar inom solenergi. Detta är i linje med vår tillväxt och hur vi ser framtiden. Servicebehovet kommer att växa med åren ju mer solenergi som byggs och vi vill vara en naturlig partner som erbjuder våra B2B kunder riktiga serviceavtal. Med spänning ser vi framemot att få bidra med vår kompetens och engagemang, säger Robin Nilsson, affärsutvecklare på Svenskt Byggmontage.


Helsingborgshem är ett bostadsföretag med drygt 12 000 lägenheter och lokaler i över 30 bostadsområden i Helsingborg. Bostadsföretaget bygger, hyr ut och förvaltar till största delen hyresrätter, men även lokaler. Helsingborgshem ägs av Helsingborgs stad och var femte Helsingborgare bor hos Helsingborgshem.

  • Vårt mål är att tio procent av vår fastighetsel år 2035 ska komma från lokalt producerad solenergi. För att nå dit ökar vi successivt antalet solcellsanläggningar. Med rätt skötsel och underhåll kan solcellsanläggningar hålla i 30 år, minst. Här kommer Svenskt Byggmontage att ha en viktigt roll och de blir en viktig samarbetspartner för oss, säger Christian Gillheim, teknisk projektledare, Helsingborgshem.

Denna hemsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse.