Solenergi

SOLENS KRAFT

Marknaden för förnybar energi är den som idag har snabbast tillväxt vilket kan relateras till de allt högre kostnaderna och medföljande miljöproblemen för energi från fossila bränslen som olja, gas och kol.

Produktutvecklingen gällande solcellspaneler, växelomriktare och kringliggande teknik har gått snabbt framåt och ger idag en hög verkningsgrad som tillsammans med en allt lägre prisbild och minimalt underhåll för den fysiska utrustningen bidrar till en god energiinvestering. Att vi i Sverige har ett subventionerat investeringsbidrag gör investeringen än mer fördelaktig.

Svenskt Byggmontage AB är ett leverantörsoberoende företag vilket möjliggör en väl uppdaterad samt kreativt lösningsorienterad produktportfölj och med över 10 års erfarenhet inom området kan kunden känna sig trygg igenom hela processen.

Solpaneler i kvällsljuset

Vår process

DET SJÄLVKLARA ALTERNATIVET

Inom den förnybara energin är det därför solenergin som, i vissa regioner redan är och därmed också kommer att vara överallt, det mest fördelaktiga alternativet ur flera aspekter:

Driftskostnad i förhållande till investeringskostnaden vid installation, dvs. en engångskostnad som bestämmer elpriset under avskrivningstiden (vanlig beräknad återbetalningstid är ca 8 – 10 år). Därefter är solenergin en ren inkomstkälla.

Fastighetsvärdet höjs motsvarande investeringskostnaden

Lång livslängd – produktionsgarantin för solcellspaneler är 25 år

Positiv miljöpåverkan under driftstiden – inget ljud, inga utsläpp

Enkelt underhåll i form av helt vanlig rengöring, som till största del sköts av regnvattnet

Kostnaden för solenergi är helt oberoende av fluktuerande marknadspriser

Överskottsenergi kan säljas fördelaktigt – tänk att få en faktura med pengar för utbetalning från elleverantören!

Energideklarationen, vilken idag är ett krav vid fastighetsförsäljning, får ett annat värde som kan möjliggöra en positiv inverkan på försäljningspriset

HUR MYCKET KAN DU SPARA MED EN SOLCELLSANLÄGGNING?
FYLL I FORMULÄRET FÖR EN UPPSKATTNING OCH OFFERT.

Ladda upp en eller flera bilder på ditt tak. Filstorlek, max 4mb i formaten: jpg, png eller pdf.

Ladda upp en eller flera bilder på ditt tak. Filstorlek, max 4mb i formaten: jpg, png eller pdf.

Denna hemsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse.