FAQ - Vanliga frågor

Hur fungerar solceller?

När solljus träffar en solcell bildas en elektrisk spänning. Här skapas likström som transporteras via solkablage till en växelriktare för att omvandlas till växelström (hushållsel). Växelriktaren kopplas till befintlig el-central och växelströmmen mättar husets aktiva elbehov. Överskottet säljs och transporteras per automatik till elleverantören.

Vad är en optimerare?

Alla Solar Edge-anläggningar har en optimerare placerad bakom varje eller varannan panel. Detta gör att panelerna bli helt oberoende av varandra. Anläggningen blir mindre känslig för skuggningar och genererar mer effekt per år. Du får övervakning ner till panelnivå och dessutom blir installation i olika taklutningar, väderstreck och intill hinder möjlig.

Vad är en växelriktare?

När solljus träffar en solcell bildas en elektrisk spänning. Här skapas likström som transporteras via solkablage till en växelriktare för att omvandlas till växelström (hushållsel). Växelriktaren kopplas till befintlig el-central och växelströmmen mättar husets aktiva elbehov. Överskottet säljs och transporteras per automatik till elleverantören.

Vad är polykristallina solceller?

Polykristallina solceller har blåskimrande kiselceller och ligger normalt mellan 260W-280W i effekt per panel. Verkningsgraden varierar mellan 15-17% beroende på fabrikat och effekt.

Vad är monokristallina solceller?

Monokristallina solceller har svarta kiselceller och effekten ligger normalt mellan 270W-360W. Verkningsgraden är högre jämfört med polykristallina och varierar mellan 17-22% beroende på fabrikat och effekt.

Vad är en ampere/amperesäkring?

En amperesäkring är en anordning som förhindrar överbelastning i fastighetens elsystem. Huvudsäkringen som mäts i Ampere styr också hur stor solcellsanläggning du kan installera i fastigheten. Du kan se hur stor huvudsäkring din fastighet har på din elräkning eller i ditt fasadmätarskåp.

Vad kostar solceller?

Det varierar sett till hur stor anläggning du har m.m. - Ta kontakt med oss för att få ett prisförslag.

Kan man få ROT-avdrag på solceller?

Det finns en rotschablon på 9 % av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Rotschablonen dras direkt vid order. Du kan få ROT-avdrag och även söka investeringsstöd, dock kan stöden inte kombineras. Erhålls investeringsstödet måste ROT-avdraget betalas tillbaka. Investeringsstödet är 15% på hela investeringen idag. Men ändras årligen. Vi hjälper dig att söka om du som kund vill.

Vilken avkastning ger solceller?

Avkastningen på en solcellsanläggning beror på förutsättningarna, men ligger mellan 7-12 % årligen för privatperson. För företagare ligger avkastningen mellan 10-17% årligen.

Hur lång är återbetalningstiden på solceller?

Återbetalningstiden varierar beroende på anläggningens storlek och fastighetens förutsättningar. Räknat utifrån dagens elpris är den ca: 8-12 år för privatpersoner och för företagare ca: 7-9 år.

Kan man sälja sol-el?

Nätägaren ansvarar för att en produktionsmätare installeras kostnadsfritt i fasadmätarskåpet. Här registreras all överskottsproduktion av sol-el från solcellsanläggningen. Elen levereras per automatik till elleverantören som betalar för varje kWh. Ersättningen kan variera.

Behöver solcellerna tvättas/rengöras?

Underhållet av solceller är minimalt. Solcellens yta är relativt självrengörande. Regn och snö tar hand om större delen av eventuell nedsmutsning.

Behövs bygglov för solceller?

I vissa kommuner krävs bygglov för att få sätta upp solceller på fastigheten. Det är också avgörande vilket typ av fastighet det gäller samt var/hur anläggningen monteras. Handläggningstiden varierar från kommun till kommun, men normalt sett går alla ansökningar igenom. Om bygglov krävs hjälper Solgruppen Norden till med komplett bygglovsansökan.

Finns det möjlighet att följa sin anläggning online?

Ja. Du kan alltid följa din Solar Edge anläggning online via mobil, dator eller surfplatta under förutsättning att den är uppkopplad mot internet.

Producerar solcellsanläggningen el även vid strömavbrott?

Nej. Växelriktaren behöver ström för att driva solcellsanläggningen.

Kan man lagra den el som man själv producerar?

Ja det finns batterilösningar. Privatpersoner kan ansöka om stöd för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det ska inte vara möjligt att både få det nu aktuella bidraget och annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Lönar sig solceller i Sverige?

På grund av våra långa och ljusa sommardagar, våra effektiva solpaneler och möjligheten att sälja producerat elöverskott så är svaret på den frågan ett rungande: JA! Att installera solceller i Sverige lönar sig verkligen!

Solceller för lantbruk och företag

Lantbruk har ofta stora takytor i söderläge som är perfekta för solceller. Stora solcellsanläggningar på logar, stall och ekonomibyggnader är de installationer som är mest ekonomiskt gynnsamma då de är billigast i kr per installerad watt (kr/Wp). Kan man dessutom hjälpa till med lossning och lyft kortas även monteringstiden vilket ytterligare bidrar till en mer kostnadseffektiv installation.

Sedan årsskiftet 2014/2015 är gränsen för mikroproduktion höjd från 63A till 100A. På en 100A huvudsäkring kan man installera ca 69kW solceller vilka tar ca 460m² i anspråk.

Vill du veta mer?

Denna hemsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse.