PRODUCERA DIN EGEN ENERGI

Att satsa på en hållbar energikälla gör ni bäst genom att investera i en solcellsanläggning.

Börja redan idag

VARFÖR SOLENERGI?

HÅLLBARHET!


MILJÖ

Var med och bidrag till en renare miljö samt en bättre framtid.

EKONOMI

Satsa på ett alternativ som ger resultat från och med dag ett. Med en årlig avkastning på 10-12% blir vägen till lönsamhet kort.

FRAMTID

Solenergi är en klok investering för både dig och din omgivnings framtid.

SÅ HÄR BLIR DU PRODUCENT

Genom några enkla steg i vår kalkylator får ni fram en prisindikation på en solcellsanläggning och kan påbörja er resa mot ett miljövänligare alternativ som elproducent.

VANLIGA FRÅGOR

När solljus träffar en solcell bildas en elektrisk spänning. Här skapas likström som transporteras via solkablage till en växelriktare för att omvandlas till växelström (hushållsel). Växelriktaren kopplas till befintlig el-central och växelströmmen mättar husets aktiva elbehov. Överskottet säljs och transporteras per automatik till elleverantören.
Alla Solar Edge-anläggningar har en optimerare placerad bakom varje eller varannan panel. Detta gör att panelerna bli helt oberoende av varandra. Anläggningen blir mindre känslig för skuggningar och genererar mer effekt per år. Du får övervakning ner till panelnivå och dessutom blir installation i olika taklutningar, väderstreck och intill hinder möjlig.
När solljus träffar en solcell bildas en elektrisk spänning. Här skapas likström som transporteras via solkablage till en växelriktare för att omvandlas till växelström (hushållsel). Växelriktaren kopplas till befintlig el-central och växelströmmen mättar husets aktiva elbehov. Överskottet säljs och transporteras per automatik till elleverantören.