Integritetspolicy.

Vår personuppgiftsbehandling

Svenskt Byggmontage AB med organisationsnummer 556922-9072.​

Vi vill att Du som kund ska känna Dig trygg och säker med hur vi hanterar Dina personuppgifter. Därför har vi, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som började att gälla 2018-05-25, upprättat riktlinjer och rutiner för hur vi hanterar dessa så att rättigheter och integritet kan upprätthållas.

Vilka uppgifter som samlas in

Vi samlar in och behandlar de uppgifter som Du uppger till oss i form av personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. De hanteras och lagras i vårt kundregister samt i vårt projektprogram.

Vad används uppgifterna till

De personuppgifter som Svenskt Byggmontage AB behandlar är nödvändiga för att vi ska kunna administrera, leverera och tillhandahålla den produkt som Du köper av oss och i övrigt fullfölja våra förpliktelser enligt ingånget avtal med Dig.

Hur länge sparas uppgifterna

Dina personuppgifter sparas under den tid som Du är kund hos företaget och därefter den tid som gäller för våra garantiåtaganden samt för att uppfylla andra lagkrav, t ex bokföringslagen. Därefter kommer uppgifterna att raderas.

Vem vi lämnar uppgifterna till

De underleverantörer och samarbetspartners som vi anlitar kommer att ha tillgång till nödvändiga personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla överenskommen produkt. Utlämningen av uppgifter styrs av särskilda avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) för att säkerställa integriteten och uppgifterna får endast behandlas för det syfte som de samlats in. Myndigheter får tillgång till uppgifter på begäran enligt lag och myndighets-beslut.

Behandling av uppgifter

Dina personuppgifter behandlas genom lagstödet om avtal när Du har lagt en beställning hos oss. Vi behandlar även vissa uppgifter genom lagstödet om rättsliga förpliktelser, t ex gällande garantiåtaganden och bokföringslagen. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Om du anser att en uppgift är felaktig/missvisande skickar Du ett mail till info@svensktbyggmontage.se

I det fall Du anser att Svenskt Byggmontage AB har hanterat Dina uppgifter på ett felaktigt sätt anmäler Du detta till Datainspektionen.

Information

Fartygsgatan 15
261 35 Landskrona

Tel: 010-335 45 45
E-post: info@svensktbyggmontage.se

Org.nr: 556922-9072
VAT: SE556922907201

Företaget innehar F-skattsedel

Medlem i Svensk Solenergi och Företagarna

Följ oss