Positiva förändringar i ellagen

Den 1 juli träder ändringar i ellagen, SFS 2022:596, i kraft.
Bland ändringarna finns paragrafer för att gynna flexibilitetstjänster och mikroproducenter. Här listar vi de för solbranschen viktigaste förändringarna.

1. Krav på rutiner hos elnätsföretagen.

Paragrafen som anger att nätföretag ska ha standardiserade rutiner för anslutning av elproduktionsanläggningar inkluderar nu även energilagring.

2. Ny definition av mikroproducent.

Med den nya lagen ändras reglerna för vem som räknas som mikroproducent i ellagens mening. Ändringarna innebär framför allt att mikroproducenter kan sälja mer el än de köper per år utan att behöva betala en avgift till nätföretaget. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att skattereduktionen för mikroproducenter maximalt betalas ut för den mängd el som köpts in under året.

3. Nej från nätägaren måste komma inom en månad.

En annan ändring som rör små elproducenter är att nätföretag endast får neka anslutning av små produktionsanläggningar, på max 43,5 kW, om de meddelar nekandet inom en månad från föranmälan. Det berör kunder som vill utöka sin säkringsstorlek, skaffa en produktionssäkring eller har en säkringsstorlek högre än 63 A. För mikroproducenter som vill ansluta en anläggning inom befintlig säkringsstorlek har nätägaren även fortsättningsvis skyldighet att ansluta produktionsanläggningen.

Källa: Branschföreningen Svensk Solenergi, läs mer här

Information

Fartygsgatan 15
261 35 Landskrona

Tel: 010-335 45 45
E-post: info@svensktbyggmontage.se

Org.nr: 556922-9072
VAT: SE556922907201

Företaget innehar F-skattsedel

Medlem i Svensk Solenergi och Företagarna

Följ oss