Svenskt Byggmontage fortsatt medlem i Svensk Solenergi under 2024

Svenskt Byggmontage är fortsatt stolt medlem av branschorganisationen Svensk Solenergi år 2024. Vårt engagemang sträcker sig över många år och vi värdesätter djupt möjligheten att vara en del av detta nätverk bestående av 400 branschkollegor. Att vara en del av denna gemenskap är av stor vikt för oss då det möjliggör utbyte av kunskap, erfarenheter och främjar samarbetet inom solenergibranschen.

Om Svensk Solenergi

Svensk Solenergi är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen. De arbetar ständigt för att utveckla solenergi i Sverige genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare för fortsatt utveckling. Solenergianläggningar har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men ligger fortfarande långt efter övriga Europa. Svensk Solenergi jobbar därför aktivt för att öka möjligheterna för Sverige att utvinna mer solenergi. Vidare verkar de för ökad samsyn och kvalitet i branschen, bland annat genom att utforma tekniska riktlinjer och medverka i författandet av tekniska handböcker för solcellsinstallationer. Svensk Solenergi har även sedan 2021 arbetat med att certifiera solcellsmontörer.

Svenskt Byggmontage ser fram emot fortsatt medverkan i Svensk Solenergi och bidra till den positiva utvecklingen av solenergisektorn i Sverige.

Läs mer om Svensk Solenergis arbete här.

Information

Fartygsgatan 15
261 35 Landskrona

Tel: 010-335 45 45
E-post: info@svensktbyggmontage.se

Org.nr: 556922-9072
VAT: SE556922907201

Företaget innehar F-skattsedel

Medlem i Svensk Solenergi och Företagarna

Följ oss