Vi är en av de första att vara certifierade

Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på mindre installationer varierar. Som ett led i Svensk Solenergis arbete för hög kvalitet i branschen är vi en av de första företagen som certifierar personalen.

Bakgrunden till att branschorganisationen Svenskt Solenergi inför denna certifiering är att det finns tydliga regelverk kring installation av solceller: bygglov- och anmälningsplikt, egenkontroll av elinstallation och krav på upprättande av arbetsmiljöplan. Ändå utförs var fjärde elinstallation av en person som inte är registrerad hos elsäkerhetsverket eller tillhör ett registrerat företags egenkontrollprogram.

Johan Larsson som är arbetsledare och kvalitetsansvarig för våra installationer har genomgått och klarat provet och under hösten kommer vi fortsätta utbilda och certifiera fler medarbetare.

Denna hemsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse.