Positiva förändringar i ellagen

Positiva förändringar i ellagen

Den 1 juli träder ändringar i ellagen, SFS 2022:596, i kraft. Bland ändringarna finns paragrafer för att gynna flexibilitetstjänster och mikroproducenter. Här listar vi de för solbranschen viktigaste förändringarna. 1. Krav på rutiner hos elnätsföretagen. Paragrafen...