Installation av solceller på naturvilla

Installation av solceller på naturvilla

En Naturvilla har uppförts i området kring Skäralids nationalpark. Kundens önskemål med att kunna bli helt energioberoende och självförsörjande under delar av året gjorde att vi blev kontaktade av Naturvillan för rådgivning, ta fram en lösning samt utföra projektet....